Säätiö

SÄÄTIÖ

Gaius-säätiö sr (sr=rekisteröity säätiö) on voittoa tavoittelematon säätiö, joka ylläpitää Helsingissä palvelutaloja hoivaa tarvitseville ikäihmisille. Kaikki säätiön palvelutalot sijaitsevat keskeisillä paikoilla Helsingin Munkkiniemessä, Puotilassa ja Käpylässä. Läheisten on helppo tulla meille joko omalla autolla tai julkisilla liikennevälineillä.

Säätiön juuret juontavat Helsingin seurakuntayhtymän vanhainkoteihin. Ensimmäinen näistä vanhainkodeista perustettiin jo vuonna 1951. Olemme vuosikymmenten ajan olleet merkittävä ikäihmisten asumispalveluiden tuottaja Helsingissä, kokemuksemme on siis varsin mittavaa. Vanhainkotitoiminta säätiöitettiin 1980-luvulla ja sittemmin kaikki yksiköt ovat muuttuneet palvelutaloiksi. Kaikki kiinteistöt ovat säätiön omia ja ne sijaitsevat kaupunkikuvallisesti merkittävillä paikoilla.

Säätiö on saanut testamenttilahjoituksia. Näiden testamenttirahastojen varoja käytämme asukkaiden asumisviihtyvyyteen sekä asukkaiden ja henkilökunnan hartaus-, harrastus- ja virkistystilaisuuksien järjestämiseen.

Gaius-säätiö toimii yleishyödyllisin periaattein eikä tavoittele voittoa.

ARVOMME

Toimintaamme ohjaavat arvot ovat vastuullisuus ja uudistuminen, turvallisuus, kunnioittaminen sekä yksilöllisyys.

Vastuullisena ja uudistuvana toimijana kehitämme toimintatapojamme asukkaiden muuttuvia tarpeita vastaaviksi. Arjessa korostamme turvallista, kunnioittavaa ja yksilöllistä läsnäoloa sekä ihmisen lämminhenkistä kohtaamista.

Turvallisuus on toisistamme välittämistä, läsnäoloa, vastuuta itsestämme ja toisista, yhteistyötä ja ammattitaitoa sekä tekniikan tarkoituksen mukaista käyttöä ja vakaata taloutta.

Kunnioittaminen on näkemistä, sanoin ja teoin toisen arvostamista, keskinäistä luottamusta, oikeudenmukaisuutta ja vastavuoroisuutta.

Vastuullisuus ja uudistuminen ovat voimavarojen vaalimista ja vahvistamista, haasteiden ja esteiden avointa kohtaamista sekä muutos- ja toimintakykyä erilaisissa tilanteissa.

Jokainen on yksilö, erilainen kuin toinen. Jokaisella on oma elämä, tavat mieltymykset, arvot ja elämänkatsomus yhteisiä arvoja kunnioittaen.

Vakavaraisena, voittoa tavoittelemattomana säätiönä panostamme asukkaidemme ja työntekijöiden hyvinvointiin.

Heseva-koti Käpylä
Pellervontie 39
00610 HELSINKI

Munksnäshemmet
Locklaisvägen 10A
00330 HELSINGFORS

Puotilan palvelutalo
Klaavuntie 2
00910 HELSINKI

Gaius Ravintolat
Pellervontie 39
00610 HELSINKI